Tổng hợp 500 Tên pháp danh đẹp Cho Nữ

Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu một danh sách tổng hợp 500 tên pháp danh đẹp cho nữ theo đạo Phật. Tên pháp danh đẹp cho nữ không chỉ đơn thuần là một tên gọi, mà còn thể hiện tâm hồn và giá trị tinh thần của người tu tập. Những tTên pháp danh đẹp cho nữ này mang theo ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự thanh khiết, lòng nhân ái, thông minh, và hạnh phúc. Chúng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những người tìm kiếm một Tên pháp danh đẹp cho nữ có ý nghĩa và giá trị tâm linh đáng kính.

Hãy cùng khám phá danh sách này để tìm kiếm tên pháp danh phù hợp với bạn hoặc để hiểu thêm về ý nghĩa của từng tên. Chúng ta hy vọng rằng danh sách này sẽ giúp bạn tìm thấy tên pháp danh mà bạn cảm thấy gắn kết và thúc đẩy sự phát triển tâm hồn của mình theo đạo Phật.

Tên pháp danh đẹp cho nữ
Tên pháp danh đẹp cho nữ

Tổng Hợp 400 tên pháp danh đẹp cho Nữ

 1. An Lạc
 2. Bảo Nghiêm
 3. Cát Tường
 4. Diệu Âm
 5. Đại Nghĩa
 6. Định Tâm
 7. Đức Hạnh
 8. Giác Nguyện
 9. Hồng Ân
 10. Hữu Từ
 11. Kim Cang
 12. Liên Hoa
 13. Minh Châu
 14. Như Ý
 15. Ngọc Bồ Đề
 16. Nguyên Khánh
 17. Pháp Hoa
 18. Phổ Hiền
 19. Quảng Đại
 20. Quảng Minh
 21. Tâm Bình
 22. Tâm Nguyên
 23. Thanh Tịnh
 24. Thiện Nghiêm
 25. Thuận Hóa
 26. Thượng Thừa
 27. Tịnh Không
 28. Trí Huệ
 29. Tuệ Đạo
 30. Vạn Sự
 31. Viên Giác
 32. An Tịnh
 33. Bảo Tâm
 34. Chơn Nhiên
 35. Diệu Hương
 36. Đại Tịnh
 37. Định Không
 38. Đức Từ
 39. Giác Tâm
 40. Hồng Đức
 41. Hữu Nhẫn
 42. Kim Đằng
 43. Liên Trì
 44. Minh Đạo
 45. Như Lai
 46. Ngọc Nhẫn
 47. Nguyên Thành
 48. Pháp Nhiên
 49. Phổ Từ
 50. Quảng Đức
 51. Quảng Tịnh
 52. Tâm Nguyện
 53. Tâm Thiện
 54. Thanh Minh
 55. Thiện Nhân
 56. Thuận Thiện
 57. Thượng Hương
 58. Tịnh Hải
 59. Trí Quang
 60. Tuệ Nghiêm
 61. Vạn Phước
 62. Viên An
 63. An Nhàn
 64. Bảo Huyền
 65. Cát Minh
 66. Diệu Đào
 67. Đại Hiền
 68. Định Đức
 69. Đức Nghĩa
 70. Giác Nhiên
 71. Hồng Giác
 72. Hữu Tri
 73. Kim Hoa
 74. Liên Như
 75. Minh Giác
 76. Như Nguyện
 77. Ngọc Chơn
 78. Nguyên Hương
 79. Pháp Thanh
 80. Phổ Hiểu
 81. Quảng Huyền
 82. Quảng Thành
 83. Tâm Chơn
 84. Tâm Hiểu
 85. Thanh Tâm
 86. Thiện Hòa
 87. Thuận Như
 88. Thượng Nhiên
 89. Tịnh Đồng
 90. Trí Tịnh
 91. Tuệ Định
 92. Vạn An
 93. Viên Không
 94. An Hồng
 95. Bảo Khánh
 96. Cát An
 97. Diệu Thiền
 98. Đại Bảo
 99. Định An
 100. Đức Phước
 101. An Vui
 102. Bảo Lâm
 103. Cát Ân
 104. Diệu Khánh
 105. Đại Nhiên
 106. Định Hòa
 107. Đức Thọ
 108. Giác Đạo
 109. Hồng Hạnh
 110. Hữu Dung
 111. Kim Ngọc
 112. Liên Tâm
 113. Minh Hải
 114. Như Lực
 115. Ngọc Minh
 116. Nguyên Tâm
 117. Pháp An
 118. Phổ Nghiêm
 119. Quảng An
 120. Quảng Nhiên
 121. Tâm Hồng
 122. Tâm Đức
 123. Thanh Vân
 124. Thiện Minh
 125. Thuận An
 126. Thượng Uyển
 127. Tịnh Lạc
 128. Trí Thông
 129. Tuệ Thọ
 130. Vạn Hương
 131. Viên Minh
 132. An Khánh
 133. Bảo Vân
 134. Chơn Hạnh
 135. Diệu Nghiêm
 136. Đại Nhơn
 137. Định Bình
 138. Đức Đạo
 139. Giác Thiền
 140. Hồng Huệ
 141. Hữu Hải
 142. Kim Liên
 143. Liên Tịnh
 144. Minh Huyền
 145. Như Hải
 146. Ngọc Thanh
 147. Nguyên Thành
 148. Pháp Bình
 149. Phổ Nguyên
 150. Quảng Hồng
 151. Quảng Nhã
 152. Tâm Huyền
 153. Tâm Định
 154. Thanh Đạo
 155. Thiện Tâm
 156. Thuận Tâm
 157. Thượng Không
 158. Tịnh Nghiêm
 159. Trí Hòa
 160. Tuệ Chơn
 161. Vạn Anh
 162. Viên Tịnh
 163. An Nhiên
 164. Bảo Hoàng
 165. Cát Hạnh
 166. Diệu Tâm
 167. Đại Bích
 168. Định Cư
 169. Đức Bình
 170. Giác Hạnh
 171. Hồng Lâm
 172. Hữu Phước
 173. Kim Như
 174. Liên Dung
 175. Minh Hương
 176. Như Hạnh
 177. Ngọc Nhiên
 178. Nguyên Tịnh
 179. Pháp Thiên
 180. Phổ Đức
 181. Quảng Tâm
 182. Quảng Đức
 183. Tâm Hương
 184. Tâm Bảo
 185. Thanh Nghiêm
 186. Thiện Chơn
 187. Thuận Đức
 188. Thượng Như
 189. Tịnh Phước
 190. Trí Định
 191. Tuệ Tâm
 192. Vạn Phúc
 193. Viên Hương
 194. An Huyền
 195. Bảo Hạnh
 196. Cát Hải
 197. Diệu Thanh
 198. Đại Phúc
 199. Diệu Ni
 200. Diệu Liên
 201. Ngọc Tâm
 202. Thanh Như
 203. Hòa Bình
 204. Diệu Nhi
 205. Thanh Thảo
 206. Minh Tâm
 207. Anh Đào
 208. Tĩnh Hoa
 209. Hương Quế
 210. Tịnh Giác
 211. Diệu Hương
 212. Tâm Hạnh
 213. Trúc Linh
 214. Ánh Dương
 215. Linh Nhi
 216. Hạnh Phúc
 217. Phượng Hoàng
 218. Thiện Nghiệp
 219. Linh Duyên
 220. Tâm Khánh
 221. Lan Hương
 222. Thanh Lan
 223. Thanh Ngọc
 224. Tường Vy
 225. Kim Liên
 226. Đức Thanh
 227. Tĩnh Thái
 228. Hòa Thượng
 229. Kim Anh
 230. Quỳnh Anh
 231. Hồng Ngọc
 232. Linh Từ
 233. Hương Giang
 234. Trúc Mai
 235. Hương Tâm
 236. Hồng Hạnh
 237. Minh Hương
 238. Tịnh Tâm
 239. Thanh Hà
 240. Kim Phượng
 241. Tâm Đạo
 242. Huyền Thanh
 243. Hương Trà
 244. Tuyết Mai
 245. Kim Nguyên
 246. Phước Tâm
 247. Hoàng Hà
 248. Tố Nga
 249. Tâm Linh
 250. Tâm Ngọc
 251. Quyết Tâm
 252. Hạnh Nhân
 253. Thùy Dương
 254. Thảo Vy
 255. Tâm Ái
 256. Tâm Thanh
 257. Ngọc Quỳnh
 258. Hương Như
 259. Quyết Tâm
 260. Hồng Anh
 261. Bảo Anh
 262. Hạnh Phúc
 263. Hồng Nhung
 264. Hồng Liên
 265. Hoài An
 266. Thanh Liên
 267. Linh Phượng
 268. Tâm Hiền
 269. Tâm Thư
 270. Tâm Phước
 271. Tâm Thánh
 272. Tâm Dịu
 273. Kim Hương
 274. Thảo Nhi
 275. Ngọc Hà
 276. Quỳnh Giao
 277. Ngọc Diệp
 278. Phương Thảo
 279. Hồng Lan
 280. Tâm Tâm
 281. Quyền Quyền
 282. Tâm Lan
 283. Hương Trang
 284. Tâm Bửu
 285. Minh Quang
 286. Tâm Đơn
 287. Bảo Phúc
 288. Tâm Tín
 289. Tâm Sáng
 290. Minh Ngọc
 291. Tâm Thành
 292. Thanh Bình
 293. Tâm Huyền
 294. Tâm Tánh
 295. Thanh Tuyền
 296. Hương Thảo
 297. Tâm Cầu
 298. Tâm Hoàn
 299. Tâm Tú
 300. Thanh Tâm
 301. Diệu Duyên
 302. Thị Ngọc
 303. Tâm Ánh
 304. Tâm Khải
 305. Tâm An
 306. Thảo Nhi
 307. Bảo Hiếu
 308. Tâm Cưới
 309. Hương Vân
 310. Tâm Đức
 311. Bảo Sơn
 312. Hương Thanh
 313. Tâm Hương
 314. Tâm Nghi
 315. Tâm Trí
 316. Tâm Khánh
 317. Tâm Nhu
 318. Tâm Anh
 319. Tâm Nguyên
 320. Tâm Cảnh
 321. Tâm Thuận
 322. Tâm Quý
 323. Tâm Bích
 324. Bảo Ngọc
 325. Hương Nga
 326. Tâm Phúc
 327. Tâm Minh
 328. Diệu Hạnh
 329. Tâm Ngọc
 330. Tâm Yến
 331. Tâm Phượng
 332. Tâm Bảo
 333. Tâm Nga
 334. Tâm Trang
 335. Tâm Lệ
 336. Tâm Hòa
 337. Tâm Nhi
 338. Tâm Khiết
 339. Tâm Thắm
 340. Tâm Dung
 341. Tâm Dương
 342. Tâm Thu
 343. Tâm Thái
 344. Tâm Sơn
 345. Tâm Tài
 346. Tâm Thanh
 347. Tâm Lê
 348. Tâm Liên
 349. Tâm Quyên
 350. Tâm Cúc
 351. Tâm Ngân
 352. Tâm Đan
 353. Tâm Hà
 354. Tâm Quỳnh
 355. Tâm Tử
 356. Tâm Vui
 357. Tâm Phục
 358. Tâm Hải
 359. Tâm Thư
 360. Tâm Sáu
 361. Tâm Trung
 362. Tâm Bình
 363. Tâm Tín
 364. Tâm Nhân
 365. Tâm Hòa
 366. Tâm Lân
 367. Tâm Nhan
 368. Tâm Hoa
 369. Tâm Liễu
 370. Tâm Quế
 371. Tâm Thuận
 372. Tâm Quyết
 373. Tâm Linh
 374. Tâm Tình
 375. Tâm Hoàn
 376. Tâm Đình
 377. Tâm Yên
 378. Tâm Hưng
 379. Tâm Thành
 380. Tâm Cảnh
 381. Tâm Trí
 382. Tâm Xuân
 383. Tâm Tuấn
 384. Tâm Đông
 385. Tâm Mỹ
 386. Tâm Vân
 387. Tâm Hòa
 388. Tâm Anh
 389. Tâm Dung
 390. Tâm Phương
 391. Tâm Ngọc
 392. Tâm Cao
 393. Tâm Lê
 394. Tâm Uyên
 395. Tâm Nhu
 396. Tâm Trung
 397. Tâm Trâm
 398. Tâm Tình
 399. Tâm Cát
 400. Tâm Hường

Danh sách 100 tên pháp danh 3 chữ. Tên pháp danh đẹp cho nữ

 1. Tâm Hạnh Bảo – Tâm hồn hạnh phúc và quý báu.
 2. Minh Anh Thanh – Tâm hồn thông minh và thanh khiết.
 3. Thanh Tâm Hương – Tâm hồn thanh khiết và thơm ngát.
 4. Diệu Hương Trang – Mùi hương tinh tế và trong sáng.
 5. Tâm Đức Phúc – Tâm hồn đáng kính và may mắn.
 6. Tú Quyên Diệu – Quyến rũ và duyên dáng.
 7. Kim Phúc Lan – Sự may mắn và thanh khiết.
 8. Lan Hương Bích – Mùi hương của hoa lan và tinh tế.
 9. Ngọc Trinh Linh – Ngọc quý và linh thiêng.
 10. Tâm Nghĩa Minh – Tâm hồn trí tuệ và thiện lương.
 11. Thanh Thảo Trúc – Sự thanh khiết và tươi mát của trúc.
 12. Tâm Ái Phương – Tâm hồn yêu thương và tinh tế.
 13. Hương Loan Bảo – Tình yêu và sự quý báu.
 14. Quỳnh Anh Thảo – Sự duyên dáng và tươi mới.
 15. Tâm Linh Thanh – Tâm hồn thanh khiết và linh thiêng.
 16. Kim Ngọc Lan – Vẻ đẹp của ngọc quý và thanh khiết.
 17. Tâm Thanh Bảo – Tâm hồn thanh khiết và quý báu.
 18. Tâm Quý Minh – Tâm hồn quý báu và thông minh.
 19. Ngọc Dương Bích – Ngọc quý và quyến rũ.
 20. Tú Quyền Hà – Quyền rũ và tinh tế.
 21. Tâm Bảo Thanh – Tâm hồn quý báu và thanh khiết.
 22. Tâm Hương Trâm – Mùi hương thanh khiết và linh thiêng.
 23. Thanh Thảo Diệu – Thanh khiết và duyên dáng.
 24. Tâm Anh Hà – Tâm hồn dịu dàng và thơm ngát.
 25. Lan Hương Bích – Mùi hương của hoa lan và tinh tế.
 26. Tâm Nga Trúc – Tâm hồn nhẹ nhàng và trong sáng.
 27. Hương Hạnh Phúc – Hạnh phúc và mùi hương thơm.
 28. Tâm Trúc Mai – Trúc và hoa mai.
 29. Tâm Tự Lý – Tự tại và lý thuyết.
 30. Thanh Hạnh Phúc – Sự thanh khiết và hạnh phúc.
 31. Tâm Linh Tho – Tâm hồn thanh khiết và an lành.
 32. Kim Ngân Tâm – Ngọc quý và tâm hồn.
 33. Tâm Phước Hà – Sự phước lành và hương thơm biển cả.
 34. Kim Phương Anh – Phương pháp tinh tế và may mắn.
 35. Tâm Bảo Hà – Tâm hồn quý báu và thơm ngát.
 36. Hương Loan Bảo – Tình yêu và sự quý báu.
 37. Thanh Nhàn Linh – Thanh khiết và thanh tịnh.
 38. Tâm Khiết Thảo – Tâm hồn trong sáng và tươi mới.
 39. Diệu Hương Trinh – Mùi hương tinh tế và quý phái.
 40. Thanh Hương Tú – Tú dưỡng và thanh khiết.
 41. Tâm Duyên Đức – Sự duyên dáng và đức độ.
 42. Tâm Hạnh Thảo – Sự hạnh phúc và tươi mới.
 43. Tâm Thanh Ngọc – Tâm hồn thanh khiết và quý báu.
 44. Hồng Anh Bảo – Tình yêu và sự quý báu.
 45. Tâm Ái Diệu – Tâm hồn yêu thương và duyên dáng.
 46. Tâm Thúy Tình – Tâm hồn dịu dàng và tình cảm.
 47. Hạnh Nhân Anh – Sự hạnh phúc và lòng nhân ái.
 48. Thanh Trang Lệ – Thanh khiết và trong trắng.
 49. Tâm Đạo Phúc – Con đường tinh tế và may mắn.
 50. Thanh Phương Trúc – Phương thức thanh khiết và tươi mới.
 51. Bích Hào Anh – Quý báu và anh hùng.
 52. Thanh Tâm Quý – Tâm hồn thanh khiết và quý báu.
 53. Tâm Bảo Ngọc – Tâm hồn quý báu và quý phái.
 54. Tâm Hương Diệu – Mùi hương tinh tế và duyên dáng.
 55. Quỳnh Trúc Diệu – Trúc và duyên dáng.
 1. Tâm Ánh Hương – Sự ánh sáng và mùi hương thơm.
 2. Tâm Duyên Nga – Sự duyên dáng và tươi đẹp.
 3. Thảo Linh Trâm – Trâm và linh thiêng.
 4. Tâm Hạnh Diệu – Sự hạnh phúc và duyên dáng.
 5. Minh Trí Tâm – Tâm hồn thông minh và tỉnh táo.
 6. Tâm Quý Diệu – Tâm hồn quý báu và duyên dáng.
 7. Tâm Dung Linh – Tâm hồn dịu dàng và linh thiêng.
 8. Thanh Bảo Phúc – Sự bảo vệ và hạnh phúc.
 9. Diệu Hương Thảo – Mùi hương tinh tế và tươi mới.
 10. Tâm Linh Trúc – Tâm hồn thanh khiết và trúc.
 11. Hà Anh Tâm – Tâm hồn dịu dàng và thanh khiết.
 12. Tâm Tâm Tú – Tâm hồn thanh tịnh và thông minh.
 13. Thanh Bảo Diệu – Sự quý báu và duyên dáng.
 14. Ngọc Hương Bảo – Hương thơm của ngọc quý và quý báu.
 15. Tâm Linh An – Tâm hồn thanh khiết và yên bình.
 16. Tâm Ánh Minh – Sự ánh sáng và thông minh.
 17. Bích Hương Lan – Mùi hương của hoa lan và tinh tế.
 18. Tâm Nga Diệu – Tâm hồn nhẹ nhàng và duyên dáng.
 19. Thúy Thanh Tâm – Tâm hồn tươi mát và thanh khiết.
 20. Thảo Diệu Hương – Mùi hương tinh tế và duyên dáng.
 21. Hào Tâm Bảo – Tâm hồn quý báu và anh hùng.
 22. Ngọc Hào Trâm – Ngọc quý và trâm.
 23. Tâm Bảo Phúc – Tâm hồn quý báu và hạnh phúc.
 24. Quý Diệu Tâm – Sự quý báu và tâm hồn.
 25. Tâm Tâm Hà – Tâm hồn thanh tịnh và thơm ngát.
 26. Thúy Tâm Trúc – Trúc và tâm hồn dịu dàng.
 27. Kim Trúc Bảo – Trúc và ngọc quý.
 28. Thanh Phước Tâm – Sự phước lành và tâm hồn thanh khiết.
 29. Tâm Minh Hà – Tâm hồn thông minh và thơm ngát.
 30. Hạnh Anh Bảo – Sự hạnh phúc và quý báu.
 31. Tâm Đức Bảo – Tâm hồn đáng kính và quý báu.
 32. Hương Tâm Quý – Tâm hồn quý báu và thơm ngát.
 33. Tâm Tâm Diệu – Tâm hồn thanh tịnh và duyên dáng.
 34. Tâm Phước Minh – Sự phước lành và thông minh.
 35. Diệu Hương Tâm – Mùi hương tinh tế và tâm hồn.
 36. Tâm Trúc Hà – Tâm hồn thanh khiết và hương thơm biển cả.
 37. Hào Trúc Tâm – Tâm hồn quý báu và trong sáng.
 38. Thanh Tâm Nga – Tâm hồn thanh khiết và nhẹ nhàng.
 39. Kim Thảo Lan – Lan và thảo nguyên.
 40. Hương Hạnh Tâm – Sự hạnh phúc và tâm hồn.
 41. Tâm Linh Tự – Tâm hồn thanh khiết và tự tại.
 42. Tâm Quý Linh – Tâm hồn quý báu và linh thiêng.
 43. Ngọc Linh Tâm – Ngọc quý và tâm hồn thanh khiết.
 44. Thanh Tâm Hạ – Tâm hồn thanh khiết và tĩnh lặng.
 45. Tâm Bảo Đức – Tâm hồn quý báu và đức độ.

Kết bài:

Các tên pháp danh trong đạo Phật không chỉ là những tên gọi đơn thuần mà còn là biểu tượng cho sự trường tồn và tinh thần của người tu tập. Chúng thể hiện tâm hồn và giá trị tâm linh mà người tu tập mong muốn theo đuổi trong cuộc sống. Tên pháp danh đẹp cho nữ không chỉ là một nguồn cảm hứng cho cá nhân mà còn có thể là nguồn khích lệ cho người khác trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa tâm linh.

Từ những tên pháp danh đẹp dành cho nữ theo đạo Phật, chúng ta có thể thấy sự đa dạng và sâu sắc của tâm hồn con người. Mỗi tên đều mang theo một thông điệp tốt lành, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của lòng nhân ái, tâm hồn thanh khiết, và sự hạnh phúc trong cuộc sống.

Hy vọng rằng danh sách này đã giúp bạn tìm thấy một Tên pháp danh đẹp cho nữ và ý nghĩa hoặc đã thúc đẩy bạn suy ngẫm về giá trị tâm linh trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cùng nhau học hỏi và tiến bộ trên con đường của đạo Phật, trân trọng mọi giá trị tinh thần và hòa mình với vũ trụ.

Xem thêm tên pháp danh quy y tam bảo

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *