Pháp danh Quy y Tam Bảo – 500 tên Pháp danh đẹp cho Nữ

Pháp danh Quy y Tam Bảo – 500 tên Pháp danh đẹp cho Nữ

Bài viết sẽ giúp bạn tham khảo Pháp danh Quy Y Tam Bảo và 500 tên pháp danh đẹp cho Nữ, Nam, Phật Tử và đặt tên pháp danh cho con.

Pháp danh quy Y Tam Bảo là một khái niệm quan trọng trong Phật giáo, thể hiện sự gắn bó và tâm hướng của người tu hành đối với đạo Phật. Pháp danh quy Y Tam Bảo không chỉ dành riêng cho những người xuất gia, mà còn dành cho Phật tử, những người lấy Tam Bảo làm nơi nương tựa và tu học trong cuộc sống hàng ngày. Bài viết này sẽ giới thiệu về ý nghĩa của việc quy y Tam Bảo, cũng như giới thiệu một số tên pháp danh đẹp cho bạn đọc tham khảo.

Pháp danh Quy y Tam Bảo - Tên Pháp danh đẹp cho Nữ

Pháp danh Quy y Tam Bảo – Tên Pháp danh đẹp cho Nữ

Trong Phật giáo, có hàng ngàn tên pháp danh Quy y Tam Bảo đẹp, dựa trên ngữ nghĩa của kinh sách, sự tích, đức tính của Phật, Bồ Tát, Tríết giáo, v.v. Mỗi tên pháp danh Quy y Tam Bảo đều mang một ý nghĩa đặc biệt, thể hiện ước nguyện của người tu hành và sự hướng dẫn của sư phụ. Dưới đây là một số ví dụ về tên pháp danh đẹp:

Dưới đây là danh sách 200 tên Pháp danh đẹp cho nữ:

 1. An Lạc
 2. Bảo Nghiêm
 3. Cát Tường
 4. Diệu Âm
 5. Đại Nghĩa
 6. Định Tâm
 7. Đức Hạnh
 8. Giác Nguyện
 9. Hồng Ân
 10. Hữu Từ
 11. Kim Cang
 12. Liên Hoa
 13. Minh Châu
 14. Như Ý
 15. Ngọc Bồ Đề
 16. Nguyên Khánh
 17. Pháp Hoa
 18. Phổ Hiền
 19. Quảng Đại
 20. Quảng Minh
 21. Tâm Bình
 22. Tâm Nguyên
 23. Thanh Tịnh
 24. Thiện Nghiêm
 25. Thuận Hóa
 26. Thượng Thừa
 27. Tịnh Không
 28. Trí Huệ
 29. Tuệ Đạo
 30. Vạn Sự
 31. Viên Giác
 32. An Tịnh
 33. Bảo Tâm
 34. Chơn Nhiên
 35. Diệu Hương
 36. Đại Tịnh
 37. Định Không
 38. Đức Từ
 39. Giác Tâm
 40. Hồng Đức
 41. Hữu Nhẫn
 42. Kim Đằng
 43. Liên Trì
 44. Minh Đạo
 45. Như Lai
 46. Ngọc Nhẫn
 47. Nguyên Thành
 48. Pháp Nhiên
 49. Phổ Từ
 50. Quảng Đức
 51. Quảng Tịnh
 52. Tâm Nguyện
 53. Tâm Thiện
 54. Thanh Minh
 55. Thiện Nhân
 56. Thuận Thiện
 57. Thượng Hương
 58. Tịnh Hải
 59. Trí Quang
 60. Tuệ Nghiêm
 61. Vạn Phước
 62. Viên An
 63. An Nhàn
 64. Bảo Huyền
 65. Cát Minh
 66. Diệu Đào
 67. Đại Hiền
 68. Định Đức
 69. Đức Nghĩa
 70. Giác Nhiên
 71. Hồng Giác
 72. Hữu Tri
 73. Kim Hoa
 74. Liên Như
 75. Minh Giác
 76. Như Nguyện
 77. Ngọc Chơn
 78. Nguyên Hương
 79. Pháp Thanh
 80. Phổ Hiểu
 81. Quảng Huyền
 82. Quảng Thành
 83. Tâm Chơn
 84. Tâm Hiểu
 85. Thanh Tâm
 86. Thiện Hòa
 87. Thuận Như
 88. Thượng Nhiên
 89. Tịnh Đồng
 90. Trí Tịnh
 91. Tuệ Định
 92. Vạn An
 93. Viên Không
 94. An Hồng
 95. Bảo Khánh
 96. Cát An
 97. Diệu Thiền
 98. Đại Bảo
 99. Định An
 100. Đức Phước
 101. An Vui
 102. Bảo Lâm
 103. Cát Ân
 104. Diệu Khánh
 105. Đại Nhiên
 106. Định Hòa
 107. Đức Thọ
 108. Giác Đạo
 109. Hồng Hạnh
 110. Hữu Dung
 111. Kim Ngọc
 112. Liên Tâm
 113. Minh Hải
 114. Như Lực
 115. Ngọc Minh
 116. Nguyên Tâm
 117. Pháp An
 118. Phổ Nghiêm
 119. Quảng An
 120. Quảng Nhiên
 121. Tâm Hồng
 122. Tâm Đức
 123. Thanh Vân
 124. Thiện Minh
 125. Thuận An
 126. Thượng Uyển
 127. Tịnh Lạc
 128. Trí Thông
 129. Tuệ Thọ
 130. Vạn Hương
 131. Viên Minh
 132. An Khánh
 133. Bảo Vân
 134. Chơn Hạnh
 135. Diệu Nghiêm
 136. Đại Nhơn
 137. Định Bình
 138. Đức Đạo
 139. Giác Thiền
 140. Hồng Huệ
 141. Hữu Hải
 142. Kim Liên
 143. Liên Tịnh
 144. Minh Huyền
 145. Như Hải
 146. Ngọc Thanh
 147. Nguyên Thành
 148. Pháp Bình
 149. Phổ Nguyên
 150. Quảng Hồng
 151. Quảng Nhã
 152. Tâm Huyền
 153. Tâm Định
 154. Thanh Đạo
 155. Thiện Tâm
 156. Thuận Tâm
 157. Thượng Không
 158. Tịnh Nghiêm
 159. Trí Hòa
 160. Tuệ Chơn
 161. Vạn Anh
 162. Viên Tịnh
 163. An Nhiên
 164. Bảo Hoàng
 165. Cát Hạnh
 166. Diệu Tâm
 167. Đại Bích
 168. Định Cư
 169. Đức Bình
 170. Giác Hạnh
 171. Hồng Lâm
 172. Hữu Phước
 173. Kim Như
 174. Liên Dung
 175. Minh Hương
 176. Như Hạnh
 177. Ngọc Nhiên
 178. Nguyên Tịnh
 179. Pháp Thiên
 180. Phổ Đức
 181. Quảng Tâm
 182. Quảng Đức
 183. Tâm Hương
 184. Tâm Bảo
 185. Thanh Nghiêm
 186. Thiện Chơn
 187. Thuận Đức
 188. Thượng Như
 189. Tịnh Phước
 190. Trí Định
 191. Tuệ Tâm
 192. Vạn Phúc
 193. Viên Hương
 194. An Huyền
 195. Bảo Hạnh
 196. Cát Hải
 197. Diệu Thanh
 198. Đại Phúc
 199. Diệu Ni
 200. Diệu Liên

Trên đây là danh sách gồm 100 tên pháp danh đẹp cho nữ giới. Mỗi tên pháp danh đều mang ý nghĩa sâu sắc và đặc biệt, phù hợp với tính cách, nguyện vọng, cũng như con đường tu học của người theo đạo Phật.

Xem thêm các mẫu tượng phật đẹp 

Dưới đây là danh sách 100 tên pháp danh cho nam:

 1. An Lạc
 2. Bảo Định
 3. Chơn Như
 4. Diệu Quang
 5. Đại Đức
 6. Định Tâm
 7. Đức Hạnh
 8. Giác Nguyện
 9. Hồng Ân
 10. Hữu Từ
 11. Kim Cang
 12. Liên Hoa
 13. Minh Châu
 14. Như Ý
 15. Ngọc Bồ Đề
 16. Nguyên Khánh
 17. Pháp Hoa
 18. Phổ Hiền
 19. Quảng Đại
 20. Quảng Minh
 21. Tâm Bình
 22. Tâm Nguyên
 23. Thanh Tịnh
 24. Thiện Nghiêm
 25. Thuận Hóa
 26. Thượng Thừa
 27. Tịnh Không
 28. Trí Huệ
 29. Tuệ Đạo
 30. Vạn Sự
 31. Viên Giác
 32. An Tịnh
 33. Bảo Tâm
 34. Chơn Nhiên
 35. Diệu Hương
 36. Đại Tịnh
 37. Định Không
 38. Đức Từ
 39. Giác Tâm
 40. Hồng Đức
 41. Hữu Nhẫn
 42. Kim Đằng
 43. Liên Trì
 44. Minh Đạo
 45. Như Lai
 46. Ngọc Nhẫn
 47. Nguyên Thành
 48. Pháp Nhiên
 49. Phổ Từ
 50. Quảng Đức
 51. Quảng Tịnh
 52. Tâm Nguyện
 53. Tâm Thiện
 54. Thanh Minh
 55. Thiện Nhân
 56. Thuận Thiện
 57. Thượng Hương
 58. Tịnh Hải
 59. Trí Quang
 60. Tuệ Nghiêm
 61. Vạn Phước
 62. Viên An
 63. An Nhàn
 64. Bảo Huyền
 65. Cát Minh
 66. Diệu Đào
 67. Đại Hiền
 68. Định Đức
 69. Đức Nghĩa
 70. Giác Nhiên
 71. Hồng Giác
 72. Hữu Tri
 73. Kim Hoa
 74. Liên Như
 75. Minh Giác
 76. Như Nguyện
 77. Ngọc Chơn
 78. Nguyên Hương
 79. Pháp Thanh
 80. Phổ Hiểu
 81. Quảng Huyền
 82. Quảng Thành
 83. Tâm Chơn
 84. Tâm Hiểu
 85. Thanh Tâm
 86. Thiện Hòa
 87. Thuận Như
 88. Thượng Nhiên
 89. Tịnh Đồng
 90. Trí Tịnh
 91. Tuệ Định
 92. Vạn An
 93. Viên Không
 94. An Hồng
 95. Bảo Khánh
 96. Cát An
 97. Diệu Thiền
 98. Đại Bảo
 99. Định An
 100. Đức Phước

Trên đây là danh sách gồm 100 tên pháp danh đẹp cho nam giới. Mỗi tên pháp danh đều mang ý nghĩa sâu sắc và đặc biệt, phù hợp với tính cách, nguyện vọng, cũng như con đường tu học của người theo đạo Phật.

Dưới đây là danh sách 100 tên pháp danh Phật Giáo dài

 1. An Lạc Tịnh
 2. Bảo Thiên Đức
 3. Chơn Như Tâm
 4. Diệu Quang Minh
 5. Đại Thiện Đức
 6. Định Tâm Hải
 7. Đức Hạnh Tuệ
 8. Giác Nguyện Thiền
 9. Hồng Ân Định
 10. Hữu Từ Hòa
 11. Kim Cang Bồ
 12. Liên Hoa Nguyên
 13. Minh Châu Quang
 14. Như Ý Chơn
 15. Ngọc Bồ Đề
 16. Nguyên Khánh Tịnh
 17. Pháp Hoa Đạo
 18. Phổ Hiền Huệ
 19. Quảng Đại Tâm
 20. Quảng Minh Tịnh
 21. Tâm Bình Thiện
 22. Tâm Nguyên Đạo
 23. Thanh Tịnh Hải
 24. Thiện Nghiêm Bảo
 25. Thuận Hóa Hạnh
 26. Thượng Thừa Tâm
 27. Tịnh Không Đạo
 28. Trí Huệ Nhẫn
 29. Tuệ Đạo Quang
 30. Vạn Sự An
 31. Viên Giác Thiền
 32. An Tịnh Bảo
 33. Bảo Tâm Như
 34. Chơn Nhiên Hương
 35. Diệu Hương Đức
 36. Đại Tịnh Vân
 37. Định Không Minh
 38. Đức Từ Thiện
 39. Giác Tâm Nguyên
 40. Hồng Đức Đại
 41. Hữu Nhẫn Bình
 42. Kim Đằng Tâm
 43. Liên Trì Hoa
 44. Minh Đạo Hải
 45. Như Lai Tịnh
 46. Ngọc Nhẫn Vô
 47. Nguyên Thành Chơn
 48. Pháp Nhiên Đạo
 49. Phổ Từ Hòa
 50. Quảng Đức Thiền
 51. Quảng Tịnh Tâm
 52. Tâm Nguyện Bồ
 53. Tâm Thiện Chơn
 54. Thanh Minh Định
 55. Thiện Nhân Hạnh
 56. Thuận Thiện Tâm
 57. Thượng Hương Liên
 58. Tịnh Hải Đạo
 59. Trí Quang Bảo
 60. Tuệ Nghiêm Tịnh
 61. Vạn Phước An
 62. Viên An Huệ
 63. An Nhàn Tâm
 64. Bảo Huyền Thiện
 65. Cát Minh Tịnh
 66. Diệu Đào Vô
 67. Đại Hiền Quang
 68. Định Đức Như
 69. Đức Nghĩa Hòa
 70. Giác Nhiên Đạo
 71. Hồng Giác Tâm
 72. Hữu Tri Minh
 73. Kim Hoa Định
 74. Liên Như Chơn
 75. Minh Giác Tịnh
 76. Như Nguyện Hải
 77. Ngọc Chơn Quang
 78. Nguyên Hương Bảo
 79. Pháp Thanh Tâm
 80. Phổ Hiểu Đạo
 81. Quảng Huyền Tịnh
 82. Quảng Thành Như
 83. Tâm Chơn Liên
 84. Tâm Hiểu Định
 85. Thanh Tâm Hòa
 86. Thiện Hòa Đạo
 87. Thuận Như Bồ
 88. Thượng Nhiên Tịnh
 89. Tịnh Đồng Đạo
 90. Trí Tịnh Bảo
 91. Tuệ Định Hương
 92. Vạn An Thiền
 93. Viên Không Minh
 94. An Hồng Tịnh
 95. Bảo Khánh Đạo
 96. Cát An Chơn
 97. Diệu Thiền Quang
 98. Đại Bảo Hòa
 99. Định An Nhẫn
 100. Đức Phước Tâm

Danh sách trên bao gồm 100 tên pháp danh Phật giáo dài, mang ý nghĩa sâu sắc và đặc biệt, phù hợp với tính cách, nguyện vọng, cũng như con đường tu học của người theo đạo Phật.

Dưới đây là danh sách khác gồm 100 tên pháp danh Phật giáo ngắn:

 1. Quang Tịnh
 2. Thiện Đức
 3. Bảo Tri
 4. An Nhiên
 5. Minh Tâm
 6. Như Ý
 7. Vô Ngại
 8. Pháp Vân
 9. Hồng Tịnh
 10. Tâm Hải
 11. Ngọc Hòa
 12. Định Quang
 13. Tịnh Hỷ
 14. Đại Hiền
 15. Cát Tường
 16. Vạn Hạnh
 17. Thiện Tâm
 18. Bích Liên
 19. Đạo Pháp
 20. Nhật Quang
 21. Tuệ Minh
 22. Chân Như
 23. Phổ Hồng
 24. Viên Thông
 25. Kim Quang
 26. Trí Tường
 27. Từ Bi
 28. Hải Đăng
 29. Thanh Hải
 30. Nguyên An
 31. Tịnh Tâm
 32. Thanh Vũ
 33. Pháp Tâm
 34. Trí Hiếu
 35. Giác Từ
 36. Vô Ưu
 37. Đạo Hải
 38. An Phúc
 39. Bảo Ngọc
 40. Chính Niệm
 41. Diệu Tường
 42. Đức Thọ
 43. Định Phước
 44. Hòa Bình
 45. Hồng Bảo
 46. Hữu Duyên
 47. Kim Điền
 48. Liên Chi
 49. Minh Quang
 50. Như Minh
 51. Ngọc Sơn
 52. Nguyên Đạo
 53. Pháp Hạnh
 54. Phổ Tường
 55. Quảng Thọ
 56. Quảng Tâm
 57. Tâm Thường
 58. Tâm Hồng
 59. Thanh Tịnh
 60. Thiện Chí
 61. Thuận Hòa
 62. Thượng Thiện
 63. Tịnh Vô
 64. Trí Nhân
 65. Tuệ Huệ
 66. Vạn Thiện
 67. Viên An
 68. An Bình
 69. Bảo Hòa
 70. Chơn Hư
 71. Diệu Nguyên
 72. Đại Nguyên
 73. Định An
 74. Đức Tuệ
 75. Giác Thanh
 76. Hồng Hạnh
 77. Hữu Tịnh
 78. Kim Bảo
 79. Liên Hương
 80. Minh Huy
 81. Như Hảo
 82. Ngọc Thành
 83. Nguyên Hòa
 84. Pháp Nhãn
 85. Phổ Năng
 86. Quảng Hư
 87. Quảng Thành
 88. Tâm Diệu
 89. Tâm Thanh
 90. Thanh Đạo
 91. Thiện Hư
 92. Thuận Thiện
 93. Thượng Hòa
 94. Tịnh Nguyên
 95. Trí Bảo
 96. Tuệ An
 97. Vạn Đức
 98. Viên Khai
 99. An Tường
 100. Bảo Thành

Đây là danh sách gồm 100 tên pháp danh Phật giáo dài 2 chữ khác nhau, mang ý nghĩa sâu sắc và đặc biệt, phù hợp với tính cách, nguyện vọng, cũng như con đường tu học của người theo đạo Phật.

Dưới đây là danh sách khác gồm 100 tên pháp danh cho con hoặc người trẻ tuổi:

 1. Tịnh Nhi
 2. Bảo Tử
 3. Như Tiểu
 4. Pháp Đồng
 5. Đức Nhỏ
 6. Tâm Bé
 7. Hồng Nhi
 8. Nguyên Nhi
 9. An Tử
 10. Thiện Nữ
 11. Minh Đồng
 12. Quảng Thanh
 13. Tuệ Thanh
 14. Hải Nhỏ
 15. Hạnh Tiểu
 16. Tường Nhi
 17. Kim Nhi
 18. Tâm Nhi
 19. Bảo Nhi
 20. Liên Nhi
 21. Định Nữ
 22. Giác Nhi
 23. Hòa Tiểu
 24. Hồng Thanh
 25. Hữu Nhi
 26. Kim Tiểu
 27. Ngọc Nhi
 28. Như Tiểu
 29. Thanh Đồng
 30. Phước Nhi
 31. Quang Nhi
 32. Tâm Đồng
 33. Thanh Nhi
 34. Thiện Nhi
 35. Thông Nhi
 36. Tịnh Tiểu
 37. Trí Nhi
 38. Tuệ Nhi
 39. Vạn Nhi
 40. Viên Nhi
 41. An Thanh
 42. Bảo Thanh
 43. Chơn Tiểu
 44. Diệu Đồng
 45. Đức Tử
 46. Định Thanh
 47. Hạnh Nhi
 48. Giác Thanh
 49. Hồng Nữ
 50. Hữu Thanh
 51. Kim Nữ
 52. Liên Tiểu
 53. Minh Nhi
 54. Như Thanh
 55. Ngọc Tiểu
 56. Nguyên Tiểu
 57. Pháp Nữ
 58. Phổ Nhi
 59. Quảng Nhi
 60. Quảng Tiểu
 61. Tâm Thanh
 62. Tâm Tiểu
 63. Thanh Tiểu
 64. Thiện Đồng
 65. Thuận Nhi
 66. Thượng Nhi
 67. Tịnh Nữ
 68. Trí Tiểu
 69. Tuệ Tiểu
 70. Vạn Tiểu
 71. Viên Đồng
 72. An Nữ
 73. Bảo Đồng
 74. Chơn Nữ
 75. Diệu Nhi
 76. Đại Nhi
 77. Định Nhi
 78. Hòa Nhi
 79. Giác Nữ
 80. Hồng Tiểu
 81. Hữu Nữ
 82. Kim Thanh
 83. Liên Thanh
 84. Minh Thanh
 85. Như Nữ
 86. Ngọc Thanh
 87. Nguyên Nữ
 88. Pháp Thanh
 89. Phổ Thanh
 90. Quảng Thanh
 91. Quảng Nữ
 92. Tâm Nữ
 93. Tâm Thanh
 94. Thanh Nữ
 95. Thiện Thanh
 96. Thuận Thanh
 97. Thượng Thanh
 98. Tịnh Thanh
 99. Trí Thanh
 100. Tuệ Thanh

Danh sách trên bao gồm 100 tên pháp danh phù hợp cho trẻ em hoặc người trẻ tuổi, mang ý nghĩa sâu sắc và đặc biệt, phù hợp với tính cách, nguyện vọng, cũng như con đường tu học của người theo đạo Phật.

Trong bài viết này, chúng tôi đã liệt kê nhiều tên Pháp danh Quy y Tam Bảo đẹp dành cho nam, nữ, trẻ em và người trẻ tuổi. Các tên pháp danh Quy y Tam Bảo này mang ý nghĩa sâu sắc và đặc biệt, phù hợp với tính cách, nguyện vọng, cũng như con đường tu học của người theo đạo Phật.

Pháp danh Quy y Tam Bảo không chỉ là một cái tên mới mà còn là hành trang tinh thần giúp người tu học hướng tới mục tiêu tâm linh cao cả, hoàn thiện đạo đức và giác ngộ. Chúc quý vị tìm được pháp danh phù hợp và may mắn trên con đường tu tập. Nam mô A di đà Phật!

Email: damynghetailoc@gmail.com

Hotline: 0934745373 – 0706233634

Địa Chỉ Showroom: 143 – Mai Đăng Chơn – Phường Hòa Hải – Quận Ngũ Hành Sơn – TP. Đà Nẵng.

Địa Chỉ Xưởng Sản Xuất: Lô B8 -12, Đường Quán Khái 12 – Làng nghề đá mỹ nghệ non nước ( Mỹ Nghệ Lê Chín)

Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng và mang đến cho bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *