Giá Tượng Đá Mỹ Nghệ Non Nước Đà Nẵng

Bài viết giá tượng đá đầy đủ các loại tượng và chi tiết nhất. chúng tôi báo giá tượng đá trực tiếp từ Xưởng điêu khắc đá Mỹ nghệ Tài Lộc.

Giá Tượng Đá

1. Giá Tượng Kỳ Lân đá

Giá Tượng Kỳ Lân đá Cao 0,5m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá giao động từ 3.000.000đ đến 4.500.000đ
Giá Tượng Kỳ Lân đá Cao 0,6m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá giao động từ 5.000.000đ đến 6.000.000đ
Giá Tượng Kỳ Lân đá Cao 0,8m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá giao động từ 9.500.000đ đến 11.000.000đ
Giá Tượng Kỳ Lân đá Cao 1m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá tượng đá giao động từ 13.000.000đ đến 15.000.000đ
Giá Tượng Kỳ Lân đá Cao 1,2m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá tượng đá giao động từ 21.500.000đ đến 24.000.000đ
Giá Tượng Kỳ Lân đá Cao 1,5m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá tượng đá giao động từ 36.000.000đ đến 42.000.000đ

Giá Tượng Đá
Giá Tượng Đá

2. Giá Tượng Phật bằng đá

Giá Tượng quan âm bồ tát bằng đá Cao 0,5m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá giao động từ 3.500.000đ đến 4.200.000đ
Giá Tượng quan âm bồ tát bằng đá Cao 1m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá giao động từ 9.500.000đ đến 10.000.000đ
Giá Tượng quan âm bồ tát bằng đá Cao 1,2m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá giao động từ 12.000.000đ đến 15.000.000đ
Giá Tượng quan âm bồ tát bằng đá Cao 1,5m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá giao động từ 22.000.000đ đến 28.000.000đ
Giá Tượng quan âm bồ tát bằng đá Cao 2m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá giao động từ 39.000.000đ đến 45.000.000đ

Giá Tượng Phật Địa Tạng bằng đá Cao 0,5m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá giao động từ 4.000.000đ đến 4.500.000đ

Giá Tượng Phật Địa Tạng Cao 1m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá giao động từ 9.500.000đ đến 10.000.000đ
Giá Tượng Phật Địa Tạng Cao 1,3m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá tượng đá giao động từ 15.000.000đ đến 18.000.000đ
Giá Tượng Phật Địa Tạng Cao 1,5m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá giao động từ 24.000.000đ đến 28.000.000đ
Giá Tượng Phật Địa Tạng Cao 2m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá giao động từ 48.000.000đ đến 55.000.000đ

Giá Tượng quan âm bồ tát bằng đá
Giá Tượng quan âm bồ tát bằng đá

Giá Tượng Phật Tích Ca bằng đá Cao 0,5m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá tượng đá giao động từ 4.000.000đ đến 4.500.000đ 

Giá Tượng Phật Tích Ca bằng đá Cao 1m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá giao động từ 32.000.000đ đến 35.000.000đ
Giá Tượng Phật Tích Ca bằng đá Cao 1,2m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá giao động từ 38.000.000 đ đến 42.000.000đ
Giá Tượng Phật Tích Ca bằng đá Cao 1,5m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá giao động từ 85.000.000đ đến 95.000.000đ
Giá Tượng Phật Tích Ca bằng đá Cao 2m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá giao động từ 220.000.000đ đến 240.000.000đ

Giá Tượng Phật Tích Di Lặc bằng đá Cao 0,5m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá tượng đá giao động từ 12.000.000đ đến 15.000.000đ
Giá Tượng Phật Tích Di Lặc bằng đá Cao 1m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá tượng đá giao động từ 25.000.000đ đến 28.000.000đ
Giá Tượng Phật Tích Di Lặc bằng đá Cao 1,5m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá tượng đá giao động từ 90.000.000đ đến 110.000.000đ
Giá Tượng Phật Tích Di Lặc bằng đá Cao 2m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá tượng đá giao động từ 280.000.000đ đến 310.000.000đ

Giá Tượng Phật Di Lặc bằng đá

3. Giá Tượng Đá Doanh Nhân

Giá Tượng Doanh Nhân bằng đá Cao 1m , làm từ Đá Cẩm Thạch giá  giao động từ 35.000.000đ đến 45.000.000đ
Giá Tượng Doanh Nhân bằng đá Cao 1,5m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá giao động từ 75.000.000đ đến 85.000.000đ
Giá Tượng Doanh Nhân bằng đá Cao 2m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá giao động từ 120.000.000đ đến 140.000.000đ

4. Giá Tượng Tỳ Hưu Bằng Đá

Giá Tượng Tỳ Hưu đá Dài 0,5m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá  giao động từ 6.000.000đ đến 9.000.000đ
Giá Tượng Tỳ Hưu đá Dài 0,6m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá  giao động từ 9.000.000đ đến 13.000.000đ
Giá Tượng Tỳ Hưu đá Dài 0,7m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá  giao động từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ
Giá Tượng Tỳ Hưu đá Dài 1m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá  giao động từ 21.000.000đ đến 27.000.000đ

5. Giá Tượng chú tiểu bằng đá

Giá Tượng chú tiểu đá Cao 0,5m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá  giao động từ 3.500.000đ đến 4.000.000đ
Giá Tượng chú tiểu đá Cao0,7m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá  giao động từ 5.000.000đ đến 7.000.000đ

Giá tượng chú tiểu bằng đá

6. Giá Tượng chúa bằng đá

Giá Tượng chúa bằng đá Cao0,5m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá giao động từ 4.500.000đ đến 5.500.000đ
Giá Tượng chúa bằng đá Cao1m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá giao động từ 9.500.000đ đến 12.000.000đ
Giá Tượng chúa bằng đá Cao1,5m, làm từ Đá Cẩm Thạch giá  giao động từ 20.000.000đ đến 25.000.000đ
Giá Tượng chúa bằng đá Cao 2m , làm từ Đá Cẩm Thạch giá giao động từ 45.000.000đ đến 60.000.000đ

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng đến Giá Tượng Đá

Độ Phức Tạp của Mẫu Tượng: Một trong những yếu tố chính là độ phức tạp của mẫu tượng. Những mẫu tượng yêu cầu riêng biệt và phức tạp hơn thường có giá cao hơn do đòi hỏi nhiều thời gian và kỹ năng hơn từ các nghệ nhân.

Kích Thước của Tượng: Kích thước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định giá. Tượng có kích thước lớn hơn hoặc cao hơn thường có giá cao hơn do đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn cho việc sản xuất.

Chất Liệu Đá: Loại đá sử dụng cũng ảnh hưởng đến giá. Đá đẹp và chất lượng cao sẽ có giá cao hơn so với các loại đá khác.

Yêu Cầu Độ Tinh Xảo: Mức độ chi tiết và tinh xảo của tác phẩm cũng là một yếu tố quan trọng. Các tượng có chi tiết và hoàn thiện cao hơn thường có giá cao hơn.

Ví Dụ Minh Họa

Để rõ hơn về sự khác biệt trong giá của các tác phẩm điêu khắc đá, hãy xem xét các ví dụ sau:

Ví Dụ 1: Một tượng cao 1,5m với giá 15 triệu đồng, khi tăng lên 30cm thành tượng cao 1,7m, giá có thể tăng gần 1,5 lần do kích thước lớn hơn.

Ví Dụ 2: Tượng từ 1,5m tăng lên 1,9m, giá tượng có thể tăng lên gấp đôi do sự tăng đáng kể về kích thước.

Ví Dụ 3: Nếu chỉ tăng chiều cao của đế từ 30cm lên 50cm để tạo ra tượng cao 1,7m, giá không tăng đáng kể do không thay đổi về kích thước chính của tượng.

Những ví dụ trên cho thấy cách mà các yếu tố như kích thước, độ phức tạp và chất liệu đá ảnh hưởng đến giá của một tượng đá.

Bằng cách hiểu rõ các yếu tố này, bạn có thể đưa ra quyết định thông minh khi mua tượng đá, đảm bảo rằng bạn nhận được giá trị tốt nhất cho số tiền của mình. Nếu bạn quan tâm đến việc mua tượng đá chất lượng cao và phù hợp với ngân sách, hãy tham khảo thêm thông tin trên website của chúng tôi.

Liên Hệ với chúng Tôi để có báo giá tượng đá chuẩn xác nhất

 Sản phẩm của chúng tôi là làm trực tiếp từ Xưởng điêu khắc đá Tài Lộc. Quý khách hàng có thể đến tham quan và đặt hàng trực tiếp tại xưởng, các nghệ nhân của chúng tôi sẽ điêu khắc tượng đá theo đúng yêu cầu của khách hàng.

– Giá mỗi tượng đá chúng tôi bán ra là giá Xuất Xưởng – Không thông qua bất cứ trung gian hay đại lý mua bán tượng đá nào khác.

Giá Tượng Phật Tích Ca
Giá Tượng Phật Tích Ca

 

Giá Tượng Phật bằng đá
Giá Tượng Phật bằng đá

 

Giá tượng kỳ lân đá
Giá tượng kỳ lân đá

 

Giá tượng doanh nhân đá
Giá tượng doanh nhân đá

 

Giá tượng chúa bằng đá
Giá tượng chúa bằng đá

 

Giá tượng tỳ hưu đá
Giá tượng tỳ hưu đá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *