Tượng Phật Thích Ca Nằm

Liên hệ

Tượng Phật Tịch Ca nằm là hình ảnh Phật Tịch Ca nằm trên giường bằng đá, tượng trưng cho sự giải thoát khỏi thế giới này, đạt được trạng thái Niết Bàn.

Mã: TC-N1 Danh mục: