Tượng Bồ đề Đạt Ma

Liên hệ

Giới thiệu Tượng Bồ Đề Đạt Ma bằng đá không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt, mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, gợi nhắc về hành trình tìm kiếm sự giác ngộ của vị Tổ sư thiền Đạt Ma. Hình tượng Bồ Đề Đạt Ma vác giày là một biểu tượng độc đáo, mang đậm ý nghĩa tâm linh và đạo đức trong Phật giáo.

Mã: BĐ-01 Danh mục: