Tượng Phật Nghìn Mắt Nghìn Tay

Liên hệ

Một trong những tượng Phật mang đậm tính tâm linh và ý nghĩa phổ biến là tượng Phật Nghìn Mắt Nghìn Tay. Việc lựa chọn những tượng Phật phù hợp để thể hiện lòng thành kính và niềm tin vào đạo Phật là vô cùng quan trọng.

Mã: TTTN-01 Danh mục: