Phật quan âm bồ tát đá ngọc hoàng long

1.400.000

  • Quan Âm Bồ Tát là sự hiện thân của sự cứu rỗi, lòng từ bi , ngài luôn được tôn kính bởi việc giải thoát chúng sinh khỏi sự đau khổ của thể xác và tinh thần .Vì thế  những người thờ phụng người với mong muốn tâm mình trong sáng , thoát khỏi phiền muộn của cuộc sống .